วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กีฬาสี ปีการศึกษา 2555

- เดินขบวน
- พิธีเปิด การแสดง และพิธีปิด
- แข่งขันกีฬา
- เชียร์ลีดเดอร์

กีฬาสี ปีการศึกษา 2554

- กีฬาสี 54(พิธี+การแสดง)
- กีฬาสี 54(อื่นๆ)
- กีฬาสี 54(เดินขบวน)

กีฬาสี ปีการศึกษา 2553

- กีฬาสี 53(พิธี+การแสดง)
- กีฬาสี 53(อื่นๆ)
- กีฬาสี 53(เดินขบวน)

การแข่งขันหุ่นยนต์ 2553

- แข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ 53
- หุ่นยนต์อัตโนมัติม.ปลาย 53
- หุ่นยนต์อัตโนมัติม.ต้น 53
- หุ่นยนต์ม้าวิ่งมหาสนุก 53
- หุ่นยนต์เก็บขยะ 53

คอนเสิร์ต Happy Time

- คอนเสิร์ต Happy Time ปี 2553
- คอนเสิร์ต Happy Time ปี 2554